Lựa chọn Hệ thống kiểm soát

Xem các đề xuất ngay tức thì - chỉ với 4 câu hỏi đơn giản.

1. Mục đích sử dụng thiết bị?

2. Thiết bị có màn hình LCD hoặc bàn phím hay không?

3. Thiệt bị sử dụng phương thức xác nhận nào?

4. Thiết bị có thể đọc loại thẻ nào?

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới