• View as:
  • Sort by:    
  • Improved User Interface
  • Swift ID® Template Import
  • Simplified Printer Functions
  • Low Maintenance

Card personalization for multiple workstations sharing a common database

Phù hợp với các ứng dụng yêu cầu bảo mật dữ liệu cao hơn, cung cấp các chức năng liên quan tới thẻ thông minh nâng cao và hỗ trợ khắc laser

Phần mềm cá thể hoá hoạt động độc lập, mạnh mẽ

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới